บ้านพักหมู่คณะ บ้านหรรษา

ราคา 10,000 บาท


รายละเอียด
บ้านหรรษา ที่พักติดทะเล ระยอง เป็นห้องพักรวมหมู่คณะใหญ่ เหมาะสำหรับทำกิจกรรมเช่น เข้าค่ายรับน้องใหม่ เป็นห้องนอนรวมแบบกว้างขวาง มีห้องน้ำรวม
บ้านหรรษา 1-3 รองรับได้ 50 ท่าน/หลัง (สำหรับหมู่คณะเท่านั้น)
ประกอบด้วย 2 ห้องนอน, 12 ห้องน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์ (สำหรับหมู่คณะเท่านั้น)

Room capacity 50 people.
Includes 2 bedrooms, 12 bathrooms, Aircondition, TV (For groups only)