บริการห้องพัก 

บ้านชมทะเล (บังกะโล)

จำนวนผู้เข้าพัก : 2 คน

จำนวน : 14 หลัง

ราคา : 1,200 ฿

บ้านเริงทะเล

จำนวนผู้เข้าพัก : 2-4 คน

จำนวน : 12 หลัง

ราคา : 2,000 ฿

บ้านริมทะเล

จำนวนผู้เข้าพัก : 2-4 คน

จำนวน : 20 หลัง

ราคา : 2,000 ฿

ห้องพักหอยสังข์ และเงือกน้อย

จำนวนผู้เข้าพัก : 2 คน

จำนวน : 48 ห้อง

ราคา : 1,000 ฿

ห้องพักนิลมังกร 1-3

จำนวนผู้เข้าพัก : 2 คน

จำนวน : 150 ห้อง

ราคา : 1,200 ฿

ห้องพักโลมา 1-2

จำนวนผู้เข้าพัก : 2 คน

จำนวน : 50 ห้อง

ราคา : 1,000 ฿

บ้านเคียงทะเล หลังที่ 1 – 4

จำนวนผู้เข้าพัก : 2-4 คน

จำนวน : 4 หลัง

ราคา : 5,000 ฿

บ้านเคียงทะเล หลังที่ 5 – 8

จำนวนผู้เข้าพั 4-6 คน

จำนวน : 4 หลัง

ราคา : 10,000 ฿

บ้านปะการัง

จำนวนผู้เข้าพัก : 8-16 คน

จำนวน : 18 หลัง

ราคา : 6,500 ฿

บ้านสินสมุทรและสุดสาคร

จำนวนผู้เข้าพัก : 50 คน

จำนวน : 4 หลัง

ราคา : 8,000 ฿

บ้านพักหมู่คณะ บ้านหรรษา 1-3

จำนวนผู้เข้าพัก : 50 คน

จำนวน : 3 หลัง

ราคา : 10,000 ฿

บ้านพักหมู่คณะ บ้านเริงรื่น

จำนวนผู้เข้าพัก : 60-70 คน

จำนวน : 1 หลัง

ราคา : 14,000 ฿