รายละเอียด

บ้านเริงรื่น ที่พักติดทะเล ระยอง เป็นห้องพักรวมหมู่คณะใหญ่ เหมาะสำหรับทำกิจกรรมเช่น เข้าค่ายรับน้องใหม่ เป็นห้องนอนรวมแบบกว้างขวาง มีห้องน้ำรวม

บ้านเริงรื่น รองรับได้ 60-70 ท่าน/หลัง (สำหรับหมู่คณะเท่านั้น)
ประกอบด้วย
2 ห้องนอน, 2 ห้องนอนเล็ก 16 ห้องน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์ (สำหรับหมู่คณะเท่านั้น)

Room capacity 60-70 people/room.
Includes
2 bedrooms, 2 small bedroom, 16 bathrooms, Aircondition, TV (For groups only)