บ้านชมทะเล (บังกะโล)

บ้านเริงทะเล

บ้านริมทะเล

ห้องพักหอยสังข์ เงือกน้อย

ห้องพักนิลมังกร

ห้องพักโลมา

บ้านเคียงทะเล หลังที่ 1 – 4

บ้านเคียงทะเล หลังที่ 5 – 8

บ้านปะการัง

บ้านสินสมุทรและสุดสาคร

บ้านพักหมู่คณะ บ้านหรรษา

บ้านพักหมู่คณะ บ้านเริงรื่น

โรงแรมชมคลื่น