บ้านพักหมู่คณะ บ้านหรรษา


บ้านหรรษา ที่พักติดทะเล ระยอง เป็นห้องพักรวมหมู่คณะใหญ่ เหมาะสำหรับทำกิจกรรมเช่น เข้าค่ายรับน้อยใหม่ เป็นห้องนอนรวมแบบกว้างขวาง มีห้องน้ำรวม

Room capacity 60 people.
Includes
2 bedrooms, 12 bathrooms, Aircondition, TV (For groups only)

บ้านหรรษา 1-3 รองรับได้ 60 ท่าน/หลัง (สำหรับหมู่คณะเท่านั้น)
ประกอบด้วย
2 ห้องนอน, 12 ห้องน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์ (สำหรับหมู่คณะเท่านั้น)


ที่พักติดทะเล ระยอง ที่พักติดทะเล รีสอร์ทระยอง ระยอง ที่พักระยอง